گلچین
گلچينی از گل ها 
قالب وبلاگ
لینک دوستان
پيوندهای روزانه
طراح قالب

تاريخ بناي شهر زنجان را هم زمان با سلطنت اردشير بابكان دانسته‌اند و در آن زمان، آن را «شهين»؛ يعني منسوب به شاه مي‌ناميده‌اند. گفته مي‌شود كه اين نام طي قرون و اعصار به زنگان و سپس به زنجان تبديل شده است. فتح زنجان به وسيله اعراب در زمان خلافت عثمان و توسط سردار عرب – براءبن عازب- صورت گرفت. در اين دوره، اين شهر، شهري آباد و پرنعمت بوده است.
در قرن چهارم و پنجم هجري قمري، زنجان به علت داشتن چراگاه‌هاي وسيع، در مورد توجه قبيله‌هاي ترك‌نژاد قرار گرفت. و قبيله‌هاي گوناگون ترك در زنجان و نواحي مختلف آن، به ويژه در چمن سلطانيه‌، مسكن گزيدند.
در حمله مغول،‌ شهر زنجان و آبادي‌هاي آن آسيب فراوان ديد. سپس ايلخانان مغول به اين شهر توجه فروان نشان دادند؛ مخصوصاً سلطان محمد خدابنده، از زماني كه مذهب تشيع را پذيرفت، در توسعه اين ناحيه كوشيد و زمينه تبديل آن به يك مركز اسلامي را فراهم كرد تا پس از آن، در اندك زماني به يكي از مراكز مهم سياست و تجارت تبديل گردد.
تاريخ زنجان در سده‌هاي بعدي نيز گزارشگر حوادث مختلف سياسي است. اين شهر‌ شاهد رويدادهاي سياسي، اجتماعي و مذهبي نظير شورش علي محمد باب، مبارزات ملوك الطوايفي، نهضت مشروطيت،‌ تاخت و تاز فئودال‌ها، درگيري‌هاي دموكرات‌ها آذربايجان و .... بوده است. هر چند برخي از اين رويدادها، رهاوردي جز ناملايمات فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي براي مردم اين شهر نداشته‌اند؛ اما هرگز فرهنگ و مدنيت استعماري در اين شهر نفوذ نكرده است و اكثر قريب به اتفاق مردم، هم‌چنان در حفظ زادگاه بزرگاني چون شيخ شهاب‌الدين سهروردي و علماي نامي ديگري بوده است كه مايه فخر فرهنگ ايراني و اسلامي هستند.

 
  غني بيگلو زنجانرودپائين چايپاره بالا  
  اوزج رجعين قره بوطه  
  بزوشا زنگي حاج اصغر شكربلاغي  
  خرابه اق بلاغ قيطور عزيزلو  
  مهراباد كزبر قره اوغلانلو  
  اندابادعليا اوينادان قيطول  
  مياندره سام بورا گوگ تپه  
  ميرجان اسفناج ايلن  
  اندابادسفلي دولاناب چوروك عليا  
  چهره اباد سرچمسفلي گوگلر  
  نصيراباد صوفيلر چايپاره پايين  
  رضااباد قولي قصه /سلطان اباد حصار  
  علي اباد سردهات شيخ مشمپا  
  قره كول قره اغاج انجمن سفلي  
  قزلجه سفلي قره چريان انجمن عليا  
  حبش گمش اباد ايلجاق  
  حمزه لو باغلوجه سردار ساري كندداداش بيك  
  دگرمان درسي تلخاب ساري كندمحمدرضا  
  كنگرلو چپچپ قره اغاج عليا  
  لولك اباد دلكي شكورچي  
  زنگين نيكپي نوروزاباد  
  ابراهيم اباد باش سيز ساري كندعليا  
  احمداباد حماملوپائين ساري كندكابلي  
  اربط المالو قره اغاج سفلي  
  تقي كندي ايده لو چپر  
  حسين اباد بلوغ بناب  
  سنگبين تازه كند ديزج اباد  
  قاضي كندي دره ليك بابالنگ  
  قاليچه بلاغ سرچمعليا جورين ده  
  قزلجه عليا سردهات بيات جعفر ريچه خوره  
  مينان قاهران قزل داش  
  جنت اولنگ كهاب /قهاب ناصراباد  
  قزلاربلاغي گوالان بيناب  
  چرلان قوش نجي ذاكر  
  زنجانرودبالا قره آقاجلو پارس سويچ  
  امين اباد حماملوبالا نيماور  
  بياتلر الوارلو لار  
  مهتر باغلوجه اقا يحيي اباد  
  ينگيجه چاور بولاماجي  
  رحيم اباد چوروك سفلي امام  
  يامچي حسن ابادتازه كند دواسب  
  اقبلاغ حومه سيف اباد مرواريد  
  حاجي ارش عربچه حاجي احمد  
  اسفجين فيله خاصه چال  
  محسن اباد دولك قلعه  
  چير قلايچي اسكند  
  كناوند بوغداكندي امند  
  كوشكن اق كند امندتازه كند  
  مجينه گل بلاغي پايين كوه  
  ملالر بوغداكندي چوره ناب  
  والارود/باري كاوند زرنان  
  قره بلاغ گل تپه گليجه سفلي  
  قزل تپه عليقلي تلخاب گوالي  
  باغلوجه بيات حسين اباد ابراهيم اباد  
  داشكسن دهشيرعليا سولي چاي  
  نظام اباد گليجه بادامستان  
  ابدال مرصع طرازوج  
  تازه كندضيااباد جشن سرا علي ابادشرقي  
  حاجي كندي سعيدكندي قوزلجا  
  قزل تپه بيات سنقر گليجه عليا(گليجه امام )  
  گلجيك گل بداغ اردين  
  معجزات تهم جارچي  
  چورزق گمان كج كلاه  
  سهله تهم كرده ناب  
  اژدهاتو علي ابادمعيني كهناب  
  ازادسفلي همايون گلستانه  
  ديزج بالا كلكش نقطه بندي  
  رازبين چلگان قلتوق  
  رامين خشكه رود حاجي بچه  
  ازادعليا دگاهي شيخ جابر  
  پاپايي شيلاندر علي اباد  
  قينرجه طاهراباد قلتوق  
  گوجه قيا گلهرود چايرلو  
  باروت اغاجي قره پشتلوي بالا خاتون كندي  
  حسن ابدالي پازوكي گوگجه قيا  
  دوران سهرين كلتكه  
  ريحان ماري دهشيرسفلي  
  زنگل اباد قارقاقولون قره گوزلو  
  قره تپه يله قارشان قوزلو  
  قلي كندي گلچين قره پشتلوي پائين  
  اقچه پيره وننق بيرونده  
  بايندر ارمغانخانه حاج سيران  
  پنبه جوق زريك حبش  
  سقل طولي كردقشلاق سليمان بلاغي  
  سلمانلو ولياران شهراباد  
  قاضي اباد قره تپه اقجه قلعه  
    مشكين ساوشبلاغ  
    سارمساقلو سويوغ بلاغ  
    تكمه داش توغاي  
    گلجه چومالو  
    كلاسر ام اباد  
    كردكندي جزيمق /جزيمن  
    بهرامبيك رشت اباد  
    اق كند سالاراباد  
    جليل اباد طيرستان  
    جوره كندي قره حصارلو  
    داش تپه قندرقالو  
    پالتلو كبريك  
    اورت ابلاغ ورمزيارسفلي  
    لگاهي ورمزيارعليا  
    محموداباد جزوان  
    اسلام اباد احمداباد  
    اوچبلاغ داش بلاغ  
    اوراچي كلهين  
    دوسران لهرگين  
    زنگي كوه قبله بلاغي  
    طاق كندي    
    قارلوق    
   
[ جمعه ششم فروردین ۱۳۸۹ ] [ 17:31 ] [ مجيد پناهی (غريب) ]
.: Weblog Themes By Salehon.ir :.
درباره وبلاگ

* وبلاگ گلچین *
من اگر برخیزم
تو اگر برخیزی
همه برمی خیزند
من اگر بنشینم
تو اگر بنشینی
چه کسی برخیزد ؟
چه کسی با دشمن بستیزد ؟
چه کسی
پنجه در پنجه هر دشمن دون
آویزد
دشت ها نام تو را می گویند
کوه ها شعر مرا می خوانند
کوه باید شد و ماند
رود باید شد و رفت
دشت باید شد و خواند
در من این جلوه ی اندوه ز چیست ؟
در تو این قصه ی پرهیز که چه ؟
در من این شعله ی عصیان نیاز
در تو دمسردی پاییز که چه ؟
حرف را باید زد
درد را باید گفت
من چه می گویم ، آه
با تو کنون چه فراموشی ها
با من کنون چه نشست ها ، خاموشی است
تو مپندار که خاموشی من
هست برهان فراموشی من
من اگر برخیزم
تو اگر برخیزی
همه برمی خیزند
و چه خواهد شد آن
شعرازحمیدمصدق

درج لینک ها به معنی تایید همه آنها نمی باشد و صرفا یک امر اطلاع رسانی می باشد .

در کوی نیک نامان ما را گذر نباشد
گر تو نمی پسندی تغییر ده قضا را


سامانه دریافت پیامک:
2613-149-0935


***
جهت استفاده بهتراز مطالب وبلاگ به آرشیو هم سری بزنید!

***
ثبت شده در سایت ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

***
WWW.MAJID14.IR
حمایت میکنیم
امکانات وب